erayyesilirmak.com

Şarkıcı Eray Yeşilırmak’a ait portfolyö web sitesinin yapımını üstlendim. Ayrıca Eray Yeşilırmak’a ait birkaç web sitesinin de başka hosting’e taşınmasını ve düzenlemelerini yaptım!